¡MODELO DE ESCOLA!

MODELO CASA BAUBO. A&S. MTCA

ABERTA INSCRICIÓN PARA O CURSO 2020-2021

INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA e PERSOAS ADULTAS 

PINCHA ENCIMA E ¡INFÓRMATE!

Modelo Casa Baubo. Escola Municipal de Música de Ourense. Curso 1993-1994

  

    

                       Modelo Casa Baubo en la Comunidad Educativa: (Niñas y Niños de 3-12 años; Equipo Directivo, maestras-os, madres, padres... )                                                                                                             Escola Mas Clariana Vilafortuny-Cambrils. Tarragona. Cursos 2010-2013

      Modelo Casa Baubo en Escola Pública, Esc.Marjal,Alcanar, Tarragona Curso 2014-2015

En la foto de iz a der: Alba Burke, María Galbán, Marco Costa, Cris López, Marta Pérez

Sala de Musicoterapia. CHUS

Modelo Casa Baubo. Oncología Pediátrica. Complexo Hospitalario Clínico Universitario de Santiago de Compostela. CHUS 

En la foto de izq. a der: Yenia Romero, Carmen López, María Galbán, Eva Martínez, Marco Costa, Eva Otero, Marta Pérez, Alba Burke, Miguel Giner

Pincha encima para PREINSCRIPCIÓN

Sobre o Modelo Casa Baubo©... 

ALGUNHAS PALABRAS CLAVE:

...ACTIVAR, AMOR, BAUBO, CAOS, CASA, CEREBRO, CREATIVIDADE, ESPERTAR, EMOCIÓN, ENFERMIDADE, HUMOR, IMPROVISACIÓN, MÚSICA, PARÁMETROS, PAIXÓN, PERSONALIDADE, SAÚDE, SENTIDOS, SINESTESIA, SOMBRA, SON, VOZ…

Desde o ano 1993 vense desenvolvendo en Galiza un xeito xenuíno de acompañar as persoas, desde a música, no seu crecemento holístico e na súa calidade de vida, coa naturalidade que supón convivir en igualdade coas diferencias... 

 

Trátase do Modelo Casa Baubo © Amor e Son. Un modelo nado na terra, que despois dun longo percorrido escénico, didáctico, pedagóxico, clínico e científico, presentouse o 6 de Agosto en Oslo, no 8º Congreso Nórdico de Musicoterapia, e desde alí comezamos a andaina por outros países.

 

O "Modelo Casa Baubo ©", constitúe un modelo científico e holístico, aplicable en todas as etapas do ciclo vital, desde o embarazo, en contextos escénico, didáctico, pedagóxico e clínico. Propón deseños e métodos de intervención personalizados grupais e individuais, en ámbitos Clínico, Comunitario, Educativo, Sanitario e Social para mellorar a calidade de vida, o crecemento persoal, intelectual, cognitivo, etc.; e a aplicación da música e o son para mellorar o desenvolvemento de diferentes áreas do noso cerebro e modular adecuadamente sinal de resposta-sinal de entrada.

 

[...]En Casa Baubo©, a Música é o centro da educación, nexo entre as demais áreas de coñecemento. Utilizamos como ferramentas de evolución e desenvolvemento persoal, a expresión musical, outras artes e ciencias. A Música favorece a comunicación, as relacións interpersonais, o autocoñecemento, a creación da propia identidade, a autonomía e o desenvolvemento das capacidades individuais e grupais, porque lles proporciona recursos para recoñecer, diferenciar e xestionar as diferentes emocións e conectar dun modo sutil o seu mundo interno e externo...

 

...Desde o Modelo Casa Baubo© propoñemos unha forma de escoitar, comprender e acompañar as persoas desde a creatividade, educación e saúde cimentados sobre piares de "amor sonoro", investigando e profundizando desde o plano científico, para chegar á calidade de vida desde o nacemento... Comprobámolo en diferentes etapas do ciclo vital e en diferente estados vitais, desde o embarazo ata o acompañamento á morte. Desde a raíz é desde onde hai que empezar a construír "novos paradigmas". Moitas situacións de enfermidade e sufrimento podemos evitalas…

 

...O pulso, a melodía, e a harmonía e as súas diferentes combinacións permiten traballar Matemáticas, Linguas, Xeografía, Física, Historia…, ademais de favorecer o desenvolvemento motor e a fala, e axudar na conduta, entre outras; e tamén entender e asimilar con naturalidade as culturas de diferentes lugares...


...Hai moito traballo amoroso pendente para colaborar na tarefa da saúde, a educación e, antes de todo, a autoaceptación, empezando por nós mesmas, as persoas que ofrecemos espazos que pretenden mellorar a calidade de vida doutras persoas e acompañalas no seu medrar...

...Desde o meu punto de vista, este primero paso será o que realmente aporte unha nova perspectiva para algunhas "mentes" ancoradas na inercia, o predecible, o odio, o xuízo, a envexa, a vaidade e o medo...

...Se desaparecen os principios básicos en que se apoia esta forma de vida actual (principio de perfección e principio de inmortalidade) teremos feito un gran cambio cualitativo, integrativo e holístico...

...Creo que debemos propoñer novos parámetros, usar outras claves, deixar de reformular as palabras e contidos que xa existen, facendo retallos como se foran novos, planificar xogo, novo de certo para chegarmos a constituir paradigmas máis flexibles e amorosos, en continuo movemento [...]*  

Montse Merino. Modelo Casa Baubo. Amor e Sonido. Musicoterapia Científica Aplicada © 2017


 Foto: Dr. Robert Zatorre & Montse Merino


 Foto: Dr. Even Ruud & Montse Merino


CREATIVIDADE, EDUCACIÓN, MÚSICA, SON, IMPROVISACIÓN, JAZZ, ARTE, CIENCIA é ¡SAÚDE!

¡O NOSO EQUIPO! Pincha nesta ligazón: www.casabaubo.com/9.html


Pincha encima para PREINSCRIPCIÓN


ALGUNHAS E ALGÚNS COLABORADORES: 

...ABE RÁBADE- RAMÓN BERMEJO - UXÍA SENLLE - ANA HERNÁNDEZ - HELENA VILLAR JANEIRO - SUSA HERRERA - ENRIQUE OLIVER - TON RISCO - GELI MERINO - ROBERTO OLIVEIRA - DELIO SÁNCHEZ - TATU RODA -  MANUEL GUITIÉRREZ - THELMA-JOY PUTNAM - JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ - AMADEO NEIRA - ANA HERMIDA - MARÍA LASO ...


“[…] Quien quiera empezar a aprender improvisación, sea joven o viejo, habilidoso o no, se sentirá, sin duda alguna, vulnerable desde el principio. La razón es que la improvisación es un proceso por el cual uno hace música, y se abre uno a una crítica objetiva y subjetiva de la cualidad de la música que ha creado[…]“                                                                                                            

Tony Wigran (Músico, Psicólogo y Musicoterapeuta)

 […] A Música, o son e a improvisación, serve de ponte entre o noso mundo interno e externo; posibilita unha forma de conectar  a parte consciente, física e tanxible co abstracto e o inconsciente; proporciona un camiño para estar, comunicar e expresar. Descóbrenos unha nova forma de presentarnos no mundo. Unha forma de resolver situacións no aquí e agora […]” 

Montse Merino. Modelo Casa Baubo. A&S. MTC Aplicada ©

"Improvisar é Darlle Azas a voz, voar..." 

                              Uxía Senlle

(Cantora, compositora e divulgadora da música popular galega)


"Improvisación, es aquello que siento cuando cambio de nota con libertad..."

 José Manuel Fernández 

(Pianista, Pedagogo, Compositor, Director do Conservatorio Superior de Música de Vigo 2008-2013)


“Improvisar es el camino y la búsqueda del lenguaje de la libertad…”

(Celeste Alías, Clarinetista y Cantante)

“Cando unha persoa está aberta a experimentar, recibe a Música e déixase penetrar por ela, pasiva ou gozosamente. Pero tamén a Música recibe, contén ou é invadida por quen a necesita e sae a buscala de maneira activa. Entrar na Música é como entrar na auga. A posibilidade de experimentar unha sensación de benestar depende tanto do grao de necesidade individual como das temperaturas relativas da persoa e da auga. Cando sentimos calor, reconforta sumerxerse en auga fresca, pero se non se está acalorado, esta pode ser rexeitante. Aínda no caso dunha grande necesidade, o contraste excesivo de temperaturas poderá resultar contraproducente” 

Violeta Hemsy de Gainza. (Pedagoga, Pianista, Pensadora)


"Para mí la improvisación es la creatividad instantánea. Como lo contrario de la creatividad reflexiva y pausada, la improvisación surge de un lugar más instintivo, intuitivo y está sujeta al momento presente aunque su legado - releerla, volver a verla o escucharla - tenga una validez larga en el tiempo. No significa que la improvisación esté desprovista de conocimiento, todo lo contrario, para una improvisación con significado y esencia es necesario haber asimilado profundamente el conocimiento, la técnica y la estética del arte o campo en la que se desarrolla. Diría, que la improvisación es la creatividad más espontánea"

                                                                                               Liliana Torres                                            Directora y guionista de Cine

 "La Improvisación en el mundo de las artes escénicas es una actuación espontanea sin una  preparación especifica.

 La Improvisación teatral, es un ejercicio teatral donde la mayor parte o toda la actuación se crea durante la representación. En su forma más pura , el diálogo,acción, historia y personajes se crean  en colaboración entre todos los participantes a la vez que la improvisación se desarrolla en el mismo instante, sin utilizar un guion escrito.

La improvisación teatral existe como un ejercicio que utilizamos tanto en el teatro como el cine y también en la televisión para desarrollar personajes y guiones y ocasionalmente forma parte también de la representación.

Todos los actores deben aprender técnicas de la improvisación como parte de su formación y es una herramienta clave en el proceso de ensayos.

Como pedagoga  creo que la improvisación es clave fuera del contexto de las artes escénicas como metodo para desarrollar capacidades de  comunicación, trabajo en equipo,como buscar soluciones y reforzar iniciativa.

En todos los ámbitos es una herramienta clave para aumentar nuestra capacidad de percibir los pensamientos,los sentimientos y relaciones entre otras personas".

 Thelma -Joy Putnam Ourense 2015

"Improvisar puede significar muchas cosas dependiendo de quién lo defina. En mi opinión, improvisar es "apañárselas" en ese determinado momento con las herramientas de las que dispones y sin saber exactamente qué va a pasar a continuación.

Pero esto podría ser aplicado a cualquier situación de la vida. Atendiendo más a un contexto musical, sea libre o idiomático, pienso que la improvisación debe ser una búsqueda, un humilde dejarse caminar sobre suelo desconocido pero, sobre todo, debe ser un juego; un juego serio que nos divierta y nos enseñe siempre que juguemos de verdad"

                                       Ton Risco                                                     Percusionista e Compositor

"Improvisar es Escuchar, Crear y Tocar al instante, siguiendo un proceso" 

Fernando Palacios. (Músico, Pensador, Compositor, Creador y Pedagogo)


“A improvisación é a Capacidade espontánea de manexar creativamente recursos adquiridos”

(Abe Rábade. Pianista e Compositor)

"...La improvisación está en todo, también en una buena lectura de una partitura, en una buena interpretación clásica. Alguien que quiere revivir a Mozart o Bach, sea María Joao Pires o G. Gould, han de hacerlo maltratando todo los clichés. Esto ya supone, en un buen concierto no experimental, un grado de espontaneidad, de intuición e improvisación muy altos. Lo mismo en pintura, en la sexualidad o en una conversación. Si no se maltrata el cliché de las convenciones, si uno se limita a repetir una fórmula vacía, el protocolo policial para la situación, el aburrimiento está garantizado, aunque esto incluya el aplauso del público amante de los Best-Sellers.

 Después de una interpretación técnicamente correcta, pero letalmente convencional, la Pires (con una mezcla sabia de piedad y crueldad) le pregunta en público a una alumna. ¿Por qué tocas el piano, por qué te dedicas al piano en vez de hacer cualquier otra cosa? El silencio consiguiente fue sepulcral y muy significativo.

 Si no se trata de otra performance del Yo-Mi-Me-Conmigo, del narcisismo del artista o la persona encantada de haberse conocido (ya son legión), el narcisismo debe incluir un homenaje a la alteridad que irrumpe en todas las situaciones. Por tanto, es un método, un método de aproximación a lo desconocido de un momento. Bien entendida, creo que la improvisación es la disciplina de la potencia corporal, de la juventud que llevamos dentro, toquemos el piano o sólo las situaciones. Si la vida (y la naturaleza) es algo más profundo e imprevisible que todas sus supuestas leyes, la "improvisación" es el arte de la anarquía, de la anarquía coronada (Artaud) que capta el tempo de un instante del universo. Solamente la improvisación, la versión (cantando, haciendo el amor, hablando) es capaz de captar la ley del tiempo, su necesidad absolutamente contingente.

Es el método del anti-narcisismo, el arte que le da cuerpo a una infancia que siempre nos atraviesa, bajo todas nuestras miserables historias. El coraje y la honestidad, más oriental que occidental, de darle voz al temblor, infinitamente adolescente, que nos invade en el umbral de cualquier decisión. John Cage, por ejemplo, definía la música como la capacidad de escuchar el sonido del mundo, el murmullo de la realidad... segundos antes de que cuaje en lenguaje, en código universal, en moneda de cambio corriente. Contra esta infamia, el colmo de las corrupciones, está la improvisación. El arte de darle una forma nueva a lo más estereotipado, de hacerlo resurgir en una figura que siempre tendrá (por su impertinente juventud) algo de divina y de demoníaca.

Conectar con los espectros de lo real. De eso se trata. Si no tenemos valor para eso, bajo y contra la religión informativa, no hacemos más que reproducir y ampliar la dependencia en este mundo. La sociodependencia. En este sentido, en sus mil formas (no siempre "experimentales"), la improvisación es lo único capaz de conservar la juventud del mundo, de sus ruinas. la industria conserva añadiendo una sustancia que altera el original. El arte conserva dejando caer a las cosas en su caducidad, cuidando y abrazando jovialmente su finitud.

Es necesario, imperiosamente, vivir y crear desde fuera desde esta cultura paralizante, en una relación directa con los demonio de esa vieja naturaleza más profunda que todas sus leyes. Solamente esto puede conseguir un impacto directo en nuestro sistema nervioso, ahorrándonos el canon que (incluso en formas alternativas) nos mata lentamente..."

Ignacio Castro (Músico, Filósofo, Pensador y Escritor)

"[…]Los responsables de materia oscura del departamento de física de la Universidad de Stanford nos invitaron a conocer lo que están descubriendo gracias al acelerador de partículas de Suiza. Se han dado cuenta de que las leyes cuánticas no sirven para explicar realmente el universo. Quieren trabajar con nosotros porque creen que para conseguirlo tienen que adoptar la improvisación. Ven el arte y la ciencia como una misma cosa […]" Wayne Shorter 

“La improvisación…para mi, no permite aplicar una definición cerrada, pues va más allá de cualquier lugar, persona, situación o estilo…”

Felix Rossy. (Trompetista)

“Improvisación es la Creación de Música en el instante, mediante la reacción a impulsos exteriores y la reproducción de las experiencias vividas…Esto aderezado con corazón”

(Enrique Oliver. Saxofonista y  compositor)

"...La improvisación es el lenguaje más puro y lleno de personalidad que un artista puede trasmitir…" 

(Roberto Oliveira Percusionista y Compositor)

 

“Improvisación es el intento de ordenar el caos. Democracia. Crear emociones”

(Raynald Colom. Trompetista y compositor)

“Cada instante es  improvisación?... o quizás la improvisación es una palabra inventada por nuestras mentes para intentar encerrar algo inabarcable, porque creo que esa improvisación de la que normalmente hablamos es algo que se estudia previamente, que se prepara, y que de algún modo deja de perder esa naturaleza espontánea asociada a la improvisación. Naturaleza espontánea. Existe? la vemos espontánea porque no podemos llegar a percibir TODOS los millones de procesos que se están dando  en ese instante (luz, temperatura, espacio, vibración, gintonic, edad, energías...millones en el banco) a nivel consciente. Pero el inconsciente parece que va por una dirección que ya está programada, como el resto de plantas y seres vivos que se mueven en alguna dirección, pero se mueven y no pueden quedarse quietos porque si no se morirían. Y a ese nivel inconsciente nos "damos cuenta" de todo porque no  juzgamos ni clasificamos lo que estamos percibiendo. Seguimos en movimiento y, aunque creemos que nos dejamos llevar por la inercia de lo que sucede alrededor, hay un motor dentro deslazándonos y nunca se para…”

 (Albert Sanz. Pianista y  compositor)

"...Es un sentimiento, lo que respiras a cada momento, lo que sueñas por la noche y lo que piensas durante el día,  puede ser melancolía pura, locura , algarabía plena y tristeza extrema, a veces oscura, y en otros momentos,  muy blues..."

(Guillermo Lancelotti. Trompetista

"Improvisación Musical, para mi, es expresar musicalmente, desde lo que sucede a cada instante de la interpretacion" 

(Fran Facal. Luthier, Músico y Psicólogo)

"Improvisar es componer en el momento" 

Alfonso Medela (Pianista y Compositor)

"La improvisación es como el instinto de supervivencia, saca de tí un yo primitivo y sin complejos" 

Andoni Arcos (Guitarrista, Bajista, Actor y Cantante)

CURSO 2017-2018

COMENZO DO CURSO:  11 de Septiembre 2017

REMATE DO CURSO: 30 de XUÑO 2018

PERÍODOS NON LECTIVOS: De acordo co calendario escolar oficial da Xunta para o curso 2017-2018

¡PREINSCRICIÓN GRATIS! FORMULARIO DE RESERVA. PINCHA

MODELO CASA BAUBO. PINCHA ENCIMA E ¡INFÓRMATE!

GRUPOS

-     SONANDO DESDE LA RAÍZ” 0-4 AÑOS

CÓDIGO: MCB-SDR

2.    -MCB” 5-8 AÑOS

CÓDIGO: MCB-AS-1 

3.    - MCB” 9-12 AÑOS

CÓDIGO: MCB-AS-2

4.    -MCB” 13-16 AÑOS

CÓDIGO: MCB-AS-3

5.    - MCB” MAYORES DE 16 AÑOS

CÓDIGO: MCB-AS-4

6.    - MCB” PERSONAS JUBILADAS

CÓDIGO: MCB-AS-5

   - -- MCB” CAPACIDADES DIVERSAS (Llamadas, Necesidades Especiales)

CÓDIGO: MCB-AS-6

-  "MCB ALTAS CAPACIDADES e SUPERDOTADOS (Detección e Atención)

CÓDIGO: MCB-AS-7

¡NÚMERO LIMITADO DE PRAZAS!

¡PREINSCRICIÓN GRATIS! FORMULARIO DE RESERVA. PINCHAHORARIOS SESIÓNS INDIVIDUAIS. OPCIONAL


¡PREINSCRICIÓN GRATIS! FORMULARIO DE RESERVA. PINCHA

PREZOS PARA O CURSO 2017-2018

Dirección electrónica:               casabaubo@casabaubo.com

Teléfonos:         Fixo:        0034 981938814

                           Móbil:     0034 667943895 // 0034 644307725

 

¡PREINSCRICIÓN GRATIS! FORMULARIO DE RESERVA. PINCHA


¿ONDE ESTAMOS?

Rua García Prieto, nº 53

15706 Santiago de Compostela

RESERVA DE PRAZA ¡PREINSCRICIÓN GRATIS! FORMULARIO DE RESERVA. PINCHA

Unha vez che confirmemos a praza e o grupo no que te matriculas, podes facer o abono da taxa de matrícula anual correspondente, neste número de conta:

 

ABANCA (IBAN) ES37 2080 0396 0430 4000 4611  

 

Concepto: O código que figura xunto á idade+nome e apelidos+idade: Exemplo:  MCB-AS-3, María Martínez Muñoz (10 anos)


Supervisión lingüística do texto galego, Helena Villar Janeiro, Escritora Galega

¡Grazas Mestra!INFORMACIÓN LEGAL:
Casa Baubo. A&S. Musicoterapia Científica ® © Copyright 2009-2016. Todos os dereitos reservados.

Prohibida a copia e/ou difusión total ou parcial deste material, así como o formato dos seminarios, cursos, etc.
O formato e contenido dos seminarios, cursos e outras ofertas de Casa Baubo está rexistrado e protexido por as Leis da Propiedade Intelectual, Marca e Copyright